Phần mềm quản lý đào tạo

Phần mềm triển khai trên nền web, cho phép quản lý mọi lúc, mọi nơi. Giao diện sử dụng đơn giản, tiện dụng. Quản lý khoa học tiết kiệm thời gian và chi phí.

Phần mềm quản lý đào tạo của Newway được phát triển nhằm đáp cung cấp giải pháp về quản lý, tổ chức đào tạo đại học, sau đại học của các đơn vị đào tạo. Phần mềm có khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo theo cả niên chế và tín chỉ.

Bao gồm các chức năng chính:

- Quản lý chương trình đào tạo

- Quản lý giáo viên

- Quản lý học sinh, sinh viên

- Quản lý ký túc xá

- Quản lý học vụ

- Quản lý khen thưởng

- Quản lý học phí

- Theo dõi giảng dạy

- Tổ chức thi 

- Quản lý điểm

- Quản lý lịch học và thời khóa biểu

Sản phẩm của chúng tôi

Hệ Thống Quản Lý Giáo Dục Chuyên Nghiệp bao gồm những module quản lý hệ
thống đào tạo cho trường Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp và cao đẳng nghề, các module
được thiết kế thực hiện từng chức năng riêng biệt từ khâu tuyển sinh, đóng học phí
đến theo dõi quá trình học tập của học sinh tại trường.

Hệ thống được phân quyền linh hoạt, mỗi cá nhân sử dụng tùy theo chức trách nhiệm
vụ chỉ được thực hiện chính xác công việc được yêu cầu trên hệ thống, giúp nhà Quản
trị quản lý thống nhất hệ thống phân quyền nhân sự của đơn vị mình. Các chức năng
hỗ trợ, tìm kiếm, thống kê … giúp khai thác dữ liệu một cách hiệu quả. Hệ thống được
đồng bộ khoa học tạo môi trường liên kết nghiệp vụ giữa các phòng ban; đơn vị đào
tạo, tiết kiệm thời gian và chi phí luân chuyển văn bản hành chánh. Dữ liệu tập trung
giúp nhà quản lý có thể kiểm tra bất cứ thời điểm nào một cách chính xác và thuận
tiện.