Giải pháp quản lý đội xe trên thiết bị di dộng

Thông qua phần mềm quản lý thông minh trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng, sẽ giúp tổ chức/doanh nghiệp quản lý và phân công đội xe chuyên nghiệp và tiết kiệm chi phí quản lý, cập nhật tình trạng hàng hóa vận chuyển, tính công lái xe. Với việc triển khai những modun và khả năng mở rộng theo yêu cầu, hệ thống sẽ tăng cường tính năng cho việc tích hợp quản lý hệ thống với các phần mềm quản lý khác.

2.      Tính năng chính

-           Quản lý thông tin lịch chạy xe, điểm xuất phát, điểm trả hàng, vị trí cần nhận hàng, bản đồ dẫn đường.

-           Chức năng định vị, giám sát vị trí xe và các trạng thái do tài xế checkin/checkout

-           Dự tính các loại phí như: phí vận chuyển, tính tiền công lái xe

-           Báo cáo trạng thái đơn vận, đã giao hàng hoặc chưa giao hàng, xe còn trống hay xe đã đủ tải, chủ hàng hóa, xin trợ giúp khi trục trặc trên đường.

-           Gửi thông tin báo cho tài xế mà không cần kết nối với hệ thống tổng đài... giúp doanh nghiệp giảm chi phí thuê tổng đài, chi phí điện thoại, SMS...

3.      Cách thức triển khai

-           Bước 1: khảo sát yêu cầu của tổ chức/ doanh nghiệp.

-           Bước 2: đề xuất giải pháp tổng thể cho tổ chức/ doanh nghiệp duyệt.

-           Bước 3: cập nhật lại yêu cầu của tổ chức/ doanh nghiệp (nếu có)

-           Bước 4: lên kế hoạch triển khai (theo mô hình cung cấp trọn giải pháp hoặc mô hình cloud doanh nghiệp đăng ký người dùng và tài khoản quản trị).

-           Bước 5: đàm phán hợp đồng cung cấp giải pháp, thực hiện tạm ứng/ đặt cọc.

-           Bước 6: triển khai, cài đặt phần mềm, phần cứng (nếu theo hướng mua trọn giải pháp).

-           Bước 7: bàn giao và đào tạo cho cán bộ quản lý, quản trị hệ thống.

-           Bước 8: thanh toán hợp đồng.

-           Bước 9: bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, hỗ trợ online theo yêu cầu.